Mag-hire ng mga trabahador ng mas mabilis

Ang FindWork ay isang all-in-one recruiting software. Maghanap at suriin ang mga aplikante, subaybayan sila at makipag-chat sa mga shortlisted na aplikante


Lahat ng kailangan mo para mag-hire ng mga trabahador

Pricing Plans

Pay As You Go

Ito ay pay-as-you-go na plan, binabayaran kada buwan.

24/7 Support
 • USD$20 bawat post
 • Applicant Tracking System
 • Phone, email & chat support
 •  
 •  
Humingi ng demo

Small Business

Ito ay simple-to-use system para sa mga kumpanya na gustong i-streamline ang kanilang proseso ng pag-hire, maaaring magbayad kada 6 na buwan o kada taon.

24/7 Support
 • 10 post kada buwan
 • Applicant Tracking System
 • Career Page
 • Priority phone, email & chat support
Humingi ng demo

Enterprise

Ito ay simple-to-use system para sa mga kumpanya na gustong i-streamline ang kanilang proseso ng pag-hire, na may kasamang unlimited jobs, na maaaring bayaran kada 6 na buwan o kada taon.
24/7 Support
 • Unlimited post kada buwan
 • Applicant Tracking System
 • Career Page
 • Priority phone, email & chat support
Humingi ng demo

Our Clients

Higit sa 500 na kumpanya ang nagtitiwala sa FindWork upang mag-hire ng mga skilled na manggagawa.